Победители в Международен ученически конкурс „Заедно в XXI век“ 2017 г.

Фондация „Устойчиво развитие за България”, съвместно със Синдиката на българските учители и партньори, с подкрепата на Министерството на образованието и науката и под патронажа на Посолството на Руската Федерация в Република България, организира за учебната 2016/2017 г. Международен ученически конкурс „Заедно в ХХІ век“.

Примерните теми за конкурса бяха:

„140 г. от Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.) – освобождението и възстановяването на българската държава.“, и „По пътя към Победата. От историческите битки към историческата Победа – битката за Москва и Сталинградската битка“.

Конкурсът да стимулира интереса на учениците за запознаване с историята и бъдещето на българо-руските връзки и сътрудничество, формира в подрастващото поколение чувство на приятелство между народите, а чрез средствата на изкуството да се даде възможност за творческата изява на учениците. Конкурсът е за рисунки, песни, стихове, есета, реферати и медийни презентации – на български и руски език в три възрастови групи: І – ІV клас, V – VІІІ клас, ІХ – ХІІ клас. Приемат се за участие и творби на български деца, които живеят или учат в чужбина, както и на деца от други държави. Този конкурс се обявява в рамките на дългосрочния международен проект „Заедно в ХХІ век” на Фондация „Устойчиво развитие за България”. Стремежът е да се засили интересът на децата и младежите, които с помощта на своите родители и учители, да се запознаят с многовековната история и настоящето на сътрудничеството между България и Русия, между България и други приятелски страни.

НАГРАДЕНИ УЧЕНИЦИ

Раздел „Реферати“

Възрастова група I – IV клас

Отличен – Симеон Александров – 4 кл. СУ „Н. Катранов“, гр. Свищов

Възрастова група V – VІІІ клас III награда – Красимир Димитров – 5 кл. СУ „Н. Катранов“ гр. Свищов,

Раздел „Медийни презентации“ Възрастова група V – VІІІ клас II награда – Любослава Петрова – 8 кл., СУ „Н. Ктранов“ гр. Свищов

НАГРАДЕНИ УЧИТЕЛИ

-Галя Рошелова – СУ „Николай Катранов“, гр. Свищов

-Стефка Николаева – СУ „Николай Катранов“, гр. Свищов

-Галя Иванова СУ „Николай Катранов“, гр. Свищов