Национално математическо състезание

На 28 април 2017 г. от 14:00 ч. се проведе Националното математическото състезание „Виктор Маринов“. То се провежда в памет на Виктор Николаев Маринов и всички деца, трагично загинали на 04.04.2004 г. в р. Лим – Сърбия/Черна гора. В него участват ученици от 7 клас.

От миналата година състезанието е в календара на СБМ. Организатори са Съюз на математиците в България – секция Свищов с Председател Д-р Маргарита Шопова.

I. Формат на състезанието.

Математическото състезание е по формата на националното външно оценяване по математика за 7 клас и е с продължителност 150 минути.

II. Формат на теста.

Състезанието се състои от два модула: Първият модул е с продължителност 60 минути. Съдържа 20 задачи. От тях 16 задачи са с избираем отговор с четири възможни отговора, от които само един е правилен. Останалите 4 задачи са с кратък свободен отговор. Максимален брой точки – 65. Вторият модул е с продължителност 90 минути и съдържа 4 задачи. Две от тях са с кратък свободен отговор, а за другите две задачи се изисква пълно решение с обосновка. Максимален брой точки – 35. Общ брой точки от двата модула – 100 Тази година в състезанието участват рекорден брой седмокласници – 120.

Състезанието започна с конферентна връзка с майката Марияна Николаева, която която представи презнтация за Виктор. Тя пожела успех на участниците, за които както всяка година и тази тя предварително изпрати сладкиши, сокове и награди за участниците. Благодарим за хубавото състезание, и подаръците.

Успех на участниците! Почивай в мир Вики и вие мили деца загинали в Лим!