Национално ученическо състезание “Управленски решения пред международния бизнес”

На 16 декември 2016 г. ученици от IX, XI и XIIН клас взеха участие в Национално ученическо състезание “Управленски решения пред международния бизнес” в Стопанска академия – Свищов.