Знак eTwinning училище

СУ “Николай Катранов” за трети път бе удостоено със знака eTwinning school!
Етикетът е признание за отличната и качествена работа на преподавателите и учениците в училището в следните направления:
– използване на иновативни методи в обучението;
– работа в защитена интернет среда;
– насърчаване сътрудничеството между учители и ученици;
– насърчаване професионалното развитие на учителите.

Присъждането на Знака eTwinning school е свързано и с получаването на конкретни символи, които съпътстват самия Знак.
Знак – плакет, удостоверяващ, че СУ „Николай Катранов“ – гр. Свищов, е сред 35-те наградени български учебни институции, eTwinning училища и детски градини. 
Знакът е начин да бъде изразено признание към учителите за положения от тях труд, за работата им в eTwinning платформата и умението на училището да работи в екип.