ПРОЕКТ НА МОН “ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН”

Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.
Връзка към сайта на проекта https://oud.mon.bg/
В СУ „Николай Катранов“ в периода от 6.01. до 9.07.2020 г. работиха ученици в 2 клуба:

  • „Дигитални творци“ с 15 ученици от 5 В клас с ръководител Йорданка Илиева – ст. учител по информационни технологии;
  • „Забавлявам се, творя, напредвам!” с 15 ученици от 5 А клас с ръководител Биляна Колева – учител по информационни технологии

Уменията, които учениците придобиха по време на работата в клуб  „Забавлявам се, творя, напредвам!” надградиха уменията, получени по време  на редовното им обучение по предмета информационни технологии. Научиха се по-бързо да се справят с форматиране на текстов документ, станаха по-сръчни в рисуването със свободна ръка в Paint, разшириха въображението си относно това как да „превърнат” статичните изображения в динамични. Станаха по-уверени в представянето пред аудитория на идеите и личното си мнение по зададени теми.
Учениците от клуб „Дигитални творци“ работиха върху формиране на умения за:

  • работа с програмата Microsoft Word, съдържаща нови и усъвършенствани инструменти, които помагат ефективно да се създават, персонализират и повторно да се използват различни печатни материали, съобразени с конкретни нужди (картички, визитки, календари, листовки и др.);
  • запознаване с полезни сайтове, програми и онлайн приложения: Canva, Thinglink, Genially, Tourbuilder, Padlet, Animoto, Ourboox, BookCreator, Pixton, Powtoon;
  • безопасна и ефективна работа в интернет.