ХXII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „КОСМОСЪТ – НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО” НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“

ХXII Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството” на Фондация „Еврика“

След направените експертни оценки, защита на авторски идеи и обсъждане по всяко от тематичните направления, специализираното жури под ръководството на доц. д-р Таня Иванова класира участниците и присъди награди както следва:
• Първо място – диплом и предметна награда на Белослава Анатолиева Тодорова от СУ „Николай Катранов“ – 10б клас, гр. Свищов за есе на тема „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”;
• Второ място – диплом и предметна награда на Константин Петров Тодоров от СУ „Николай Катранов“ – 7в клас, гр. Свищов за научна разработка и технически експерименти на тема: „Космически апарати, работещи на принципа на деформирането на време-пространството“.