7 МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТА ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

СУ „Николай Катранов” е единственото училище в България, което има 8 международни проекти за училищно партньорство по програма Еразъм+. /Има училища с най-много 4 проекта/. Оля Михова-учител по английски език печели партньорство и е координатор на 6 от проектите. Заедно със спечеления проект от миналата година тя ще координира и ръководи дейностите по седем проекта от програма Еразъм+. Общо от 2008 година до сега Оля Михова е спечелила и осъществила 15 проекти на стойност 300 000 евро. Тези средства, които се предоставят от Европейската комисия чрез ЦРЧР, гр. София, освен за дейности по проектите в по-голямата част се използват за мобилностите/пътувания/ на 24 учители и ученици в рамките на две години за всеки проект, за участие в работните срещи в партньорските училища в различни градове и държави. През 2011 година Оля Михова получава Сертификат и статуетка от ЦРЧР, гр. София за Цялостно качествено изпълнение на проекта „ Математика и изкуство” по програма „Сократ”, секторна Коменски, и грамота и плакет „Учител на годината” на община Свищов, връчени от министър Даниел Вълчев”. Своя първи проект по програма Еразъм+ спечели и учителката по информационни технологии Йорданка Илиева. Честито! Проектните предложения, финансирани по Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“ в сферата на Училищното образование, проекти само между училища, се фокусират върху възможността на училищните институции да развиват и укрепват своя капацитет, да повишават способността си за работа на международно ниво чрез споделяне на идеи, методи и добри практики Стратегическите партньорства по програма Еразъм+ в сферата на училищното образование са насочени към: Развитието на иновативни педагогически практики и инструменти в сферата на училищното образование; Насърчаване развитието, трансфера и приложението на добри практики в подкрепа на непрекъснатото внедряване на методи за обучение на учители; Насърчаване на междукултурното разбирателство и изучаването на чужди езици; Насърчаване на развитието на съвместни проучвания и изследвания в сферата на училищното образование. В проектите ще участват ученици от ІV до ХІІ клас, а темите на проектите са:


– Наука, технологии, инженерство и математика през погледа на изкуството;
– Учениците предприемачи в Европа;
– Работата в нашите ръце-бъщетето на предприемачеството;
– Планетата е наш дом нека се обединим за да не я загубим;
– Време е да заобичаме четенето;
– Под едно и също небе;
– Кръгът на WEB 2.0 инструменти.


Координатори на проектите са училища от Уелс, Чехия, Италия, Испания, Ирландия, Румъния и Турция. 35 са партньорските училища в проекта, като освен изброените има от страните: Финландия, Словения, Гърция, Хърватска, Латвия, Полша, Албания.

И както казват в едно популярно телевизионно шоу:

Уникално училище!

Уникални учители!

Спорна работа и лек път на участниците!

Успешна учебна година на всички учители!