УЧИЛИЩА РЕКЛАМИРАТ РОДНИ ПРОИЗВОДСТВА

Свищов ще представя българското вино, става ясно от участието на СУ „Николай Ктранов“ в европроекта „Предприемачески училища в Европа”, финансиран по програма „Еразъм +“. В него работят екипи от 5 европейски училища. Автор и координатор на проекта е Испания, а партньори- Чехия, Латвия, Хърватска и България. От 23.10 до 25.10.16 г. учители от СУ „Николай Катранов” се включиха в първата среща по проекта, която се проведе в страната координатор, в град Нова Градишка.

Участници от българска страна бяха учителите от СУ „Николай Катранов“ Оля Михова, Силвия Александрова, Веселина Варамезова и Милена Димитрова. Целта на този проект е популяризиране на промишлени производства и продукти, характерни за страните участнички. В продължение на две години ще бъде проучван производствения процес и рекламирани характерни продукти за всяка страна – испанския зехтин, чешкото сирене, латвийската вълна, хърватските конфитюри и българското вино. За целта училищните екипи ще изготвят на рекламни стратегии, които ще включват проучвания на пазара, изработване на видеоматериали, посещения на местни предприятия. На първата работна среща по проекта, провела се в Хърватска, бяха определени задачите, които трябва да бъдат изпълнени до следващата сбирка на екипите през март следващата година, отново в Нова Градишка.