Любомира Димитрова със ЗЛАТНА ГРАМОТА

Любомира Димитрова със ЗЛАТНА ГРАМОТА от националното състезание по български език и литература организирано от Сдружение на учителите филолози „Любословие”, Синдикат на българските учители и Българска академия на науките – Институт за български език.
При допуснати във ІІ-ри кръг 45 ученици от цялата страна Любомира Димитрова има най-висок резултат 50 точки и първо място.


Поздравления! Училището се гордее с теб!