СУ „НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“ ЩЕ ОБМЕНЯ ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ С НАД 40 УЧИЛИЩА ОТ ЕВРОПА

В понеделник (26.09.2016 година) в Актовата зала на СУ „Николай Катранов“ официално бяха представени новите международни проекти, по които в следващите три години ще работи училището. Gosti n СУ „Николай Катранов” е единственото училище в България, което ще изпълнява вече 8 проекти за училищно партньорство, финансирани от европейската програма „Еразъм+“ (другите училища са с най-много 4 проекта).

В залата бяха представени 6 нови проекти, чийто координатор е учителката по английски език Оля Михова, която ще продължи да работи и по още един международен проект, който започна миналата година. Общо от 2008 година до сега преподавателката е спечелила и осъществила в училището 15 европроекти на обща стойност 300 000 евро. В представянето на новите проекти в понеделник участваха ученици от класовете VI в, VIII а, IX б, X б, чиито ученици предстои да се включат в проектните дейности след провеждане на конкурс за участниците. Официални гости на събитието бяха началникът на общинския отдел „Образование“ Румяна Кузева и директорът на училището Генади Иванов. По време на информационната среща стана ясно, че проектните предложения са финансирани по Ключова дейност 2 на програма „Еразъм +“: „Стратегически партньорства за обмен на добри практики в сферата на училищното образование“.

Дейностите дават възможност на училищата да развиват и укрепват своя капацитет, да повишават способността си за работа на международно ниво чрез споделяне на идеи, методи и добри практики. Всеки от проектите предвижда международни партньорски срещи с учители и ученици. В проектите ще участват ученици от ІV до ХІІ клас, като сред изискванията за избор ще бъде доброто владеене на английски език. Темите на проектите са: „Наука, технологии, инженерство и математика през погледа на изкуството“; „Учениците предприемачи в Европа“; „Работата в нашите ръце – бъдещето на предприемачеството“; „Планетата е наш дом – нека се обединим, за да не я загубим“; „Време е да заобичаме четенето“; „Под едно и също небе“.

Координатори на проектите са училища от Уелс, Чехия, Италия, Испания, Ирландия, Румъния и Турция. Общо 35 са партньорските училища, включени в проектните дейности, като освен изброените, има образователни институции и от Финландия, Словения, Гърция, Хърватска, Латвия, Полша, Албания.