Katranov

„ЕВРОПЕЙСКИ ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО“ ЗА ПРОЕКТ НА СУ „НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“

С най-високата награда „Европейски знак за качество“ на програма „eTwinning“. е отличен международният проект „Code the Future“ на СУ „Николай Катранов“.„Вашето училище е наградено с Европейския знак за качество за отличната работа в проекта на eTwinning „Code the Future“ („Кодирай бъдещето“). Това означава, че вашият труд, работата на вашите ученици и вашето училище са признати …

„ЕВРОПЕЙСКИ ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО“ ЗА ПРОЕКТ НА СУ „НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“ Read More »

ПЪРВО МЯСТО в област Велико Търново за четвъртокласниците на НВО по БЕЛ

СРЕДЕН УСПЕХ ОТЛИЧЕН НА ИЗПИТА ПО БЕЛ И МНОГО ДОБЪР ПО МАТЕМАТИКА на Националното външно оценяване демонстрираха четвъртокласниците на СУ “Николай Катранов”! Отлично представяне на НВО – IV клас за катрановци! Явилите се на изпитите 68 ученици са показали среден успех ОТЛИЧЕН на изпита по български език и литература с 49 шестици и 18 петици, …

ПЪРВО МЯСТО в област Велико Търново за четвъртокласниците на НВО по БЕЛ Read More »

Блестящо представяне на Иван Спасов от 7 В клас в Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии!

Иван се състезава в направление “Интерактивни проекти”, 5-7 клас, с проект “Физикум”. Той получи 80 точки от проекта и 66,67 точки от теста – или 73,34 окончателен резултат и оценка Отличен 5,75! Поздравления за Иван Спасов и неговия учител г-жа Йорданка Илиева! Високият резултат е плод на много упорита работа, талант и постоянство!

Учители от СУ „Николай Катранов“ се обучават в Хърватия

Четирима учители от СУ „Николай Катранов“ участват в международна работна среща по програма „Еразъм+“ в град Вуковар, Република Хърватска. Срещата е част от дейностите по проект „Код на бъдещето“, където свищовското училище си партнира с образователни институции от Хърватска, Италия и Турция. В международната среща в Хърватска СУ „Николай Катранов“ е представено от г-жа Оля …

Учители от СУ „Николай Катранов“ се обучават в Хърватия Read More »

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

ПРОЕКТ НА МОН BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“,финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейски Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на …

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Read More »